fbpx

Kõigil peale 30.06.1995.a. ehitusloa saanud ehitistel peab olema peale valmimist ja enne kasutuselevõttu kasutusluba või kasutusteatis ning ehitusdokumentatsioon. Enne ehitise (hoone või rajatise) kasutamisele asumist tuleb ehitusseadustikus sätestatud juhtudel taotleda kasutusluba või esitada kasutusteatis. Kasutusluba väljastatakse kohaliku omavalitsuse poolt, kui valminud ehitise ehitamine vastas ehitusloale ning ehitist on võimalik kasutada nõuete ja kasutusotstarbe kohaselt. Tänasel päeval on kahjuks enam, kui pooltel eramajadel jäänud kasutusluba vormistamata.

Maja on korrektselt ehitatud, oled ka mõnda aega juba sees elanud ja probleemi justkui polegi. Küll aga tekib probleem maja müümisel – üldiselt on pangad seisukohal, et nemad kasutusloata kinnisvara ostu ei finantseeri.

Kasutusluba või kasutusteatis on nõutav Ehitusseadustiku lisas 2 kirjeldatud ehitiste ja nende kasutamise otstarbe muutmise korral:

Kasutusloa vormistamine

Pakume teenusena kasutusloa vormistamist, hinnaga alates 500€*

*Lisanduvad menetluseks vajalike dokumentide hinnad (näiteks projektimuudatused, elektripaigaldise audit, ehitistehniline audit, tuleohutuse audit jms)